UAB Krekenava

UAB „Krekenavos agrofirma“ istorija siekia beveik tris dešimtmečius. 1993 m. Krekenavos miestelyje įsi­kū­ręs kiaulių auginimo kompleksas buvo didžiausias visoje šalyje. Tuomet pastačius mėsos perdirbimo ce­chą, čia pradėti gaminti ir mėsos gaminiai. Per dešimtmetį stipriai išaugus „Krekenavos“ mėsos gaminių pak­lausai, prireikė naujo cecho, nes senasis nebepajėgė patenkinti paklausos. Todėl 2004 metais, inves­ta­vus daugiau nei 23 mln. eurų, Kėdainių rajone pastatyta moderni, visiškai nauja mėsos perdirbimo ga­mykla. Po daugiau nei 22.000 m2 plotą užimančios įmonės pastatų stogu įsikūrė didžiausia Lietuvoje kiau­lių ir galvijų skerdykla, mėsos išpjaustymo, pakavimo cechai bei termiškai apdorotų mėsos produktų gamy­bos padalinys.

Įmonei pradėjus daugiau koncentruotis į mėsos perdirbimo verslą, 2008 metais danų bendrovei „Saerimner“ buvo parduotas įmonei priklausęs „Krekenavos“ kiaulių auginimo kompleksas. 2009 metų pava­sarį, šalia Kėdainių esančioje perdirbimo įmonėje buvo pastatytas naujas priestatas, kuriame įreng­tas modernus šviežios mėsos pakavimo cechas. Daugiau nei 6 mln. eurų investicija padidino įmo­nės konkurencingumą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Šiandien esame ES standartus atitinkanti mėsos perdirbimo įmonė, nuolatos auganti, tobu­lė­janti ir investuojanti ne tik į naujas gamybos technologijas, naujus įrenginius, bet ir sistemingai ugdanti sa­vo darbuotojų kompetencijas. Nuo 2017 metų UAB „Krekenavos agrofirma“ apyvarta kasmet viršija 120 mln. eurų.

Mindaugas Žvykas
Eksporto vadovas

Filtrai

Mėsa ir mėsos produktai