Projektai

Eksporto geografijos ir apimčių didinimas tikslinėse eksporto rinkose. Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-06-0021

Priemonė: Naujos galimybės LT

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022-07-12

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-06-30

Projekto biudžetas: 250 234,74 Eur.

Finansavimo suma: 182 278,71 Eur.

Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto vykdytojas: VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra

Projekto tikslas: Projektu siekiama paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai, esamų rinkų plėtrai bei rinkų diversifikacijai. Projekto veiklos suteiks galimybę patekti į naujas eksporto rinkas bei sutvirtinti pozicijas esamose. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, projekto įgyvendinimo metu 2022-2023 metais numatoma suorganizuoti Lietuvos įmonių atstovų dalyvavimą tarptautinėse parodose ir verslo misijose.

Image Description