Naujiena
2023 Bal 05

Kvietimas dalyvauti verslo misijoje Vokietijoje, Kelne

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra kartu su LR ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje kviečia Lietuvos maisto produktų ir gėrimų gamintojus dalyvauti verslo misijoje (Toliau – Misija) Vokietijoje, Kelne.

Vizito tikslas ir planuojamos veiklos

Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ) kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų plėtrai, skatinti Lietuvos ir Vokietijos ekonominių santykių plėtrą, stiprinti Lietuvos įmonių paslaugų ir prekių eksportą.

Dalyvavimo sąlygos

Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 03.2.1-LVPS-K-801-06-0021 „Eksporto geografijos ir apimčių didinimas tikslinėse eksporto rinkose“.